IŞIKLAR ENERJİ ve IŞIKLAR YATIRIM BİST’de GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYORLAR

17.02.2014 00:00:00

2011 yılından itibaren yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Işıklar Grubu bunlara bir yenisini ekleyerek pay senetleri BİST’de işlem gören 5 şirketinden aynı faaliyet konusuna sahip iki şirketini birleştirmeyi ve bu birleşmeye paralel olarak yine payları BİST’de işlem gören USAŞ’ın yönetim kurulunu belirleme imtiyazına sahip payları da dahil olmak üzere toplam %18’ine karşılık gelecek payların Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) tarafından satın alınması konusunda çalışmalara başlanılması yönünde ilgili Şirketlerin yetkili organlarınca alınan kararlar KAP’da yatırımcılar ile paylaşıldı. Sözkonusu birleşme işleminin, devir alma yolu ile %74’ü halka açık olan IEYHO ve yine %67’si halka açık olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş. (ISYHO) arasında ve IEYHO bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece, holding niteliğindeki aynı faaliyet konusuna sahip IEYHO ve ISYHO’nun birleşerek Işıklar Grubunun benzer yapıdaki şirketlerin tek çatı altında toplanması ve birleşmenin yaratacağı sinerji ile küresel piyasalardaki yatırımcılara da cazip gelecek nitelikte bilanço yapısına sahip bir şirketin oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu ve TTK düzenlemelerinin, şirketleri kurumsallaşmaya yönlendirmesinin yanı sıra, getirdiği yükümlülüklerin ciddi maliyet unsurları yarattığı da göz önüne alındığında, birleşme ile hem kurumsallaşma yönünde önemli bir adım daha atılacak, hem de ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanması sözkonusu olacaktır. Birleşme ve satın almanın yatırımcılar açısından sağlayacağı en önemli etkinin ise her iki şirket yatırımcısına sunacağı portföy çeşitliliği olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle IEYHO bünyesinde birleşme ve satın alma sonucu ortaya çıkacak yeni durumda Işıklar Grubunun reel sektörde faaliyet gösteren şirketlerinin birleşilen şirket altında konsolide olacağını, bu şekilde yeni şirketin enerjiden, ambalaja, inşaattan döküme geniş bir yelpazeye yatırım yapan şirketlere doğrudan ve/veya dolaylı olarak iştirak etmiş bir yapıya geleceği, böyle bir yapının da her iki şirketin yatırımcıları açısından olumlu yansımasının olacağı belirtilmektedir. Bununla beraber Şirket yetkilileri, bahsi geçen işlemlerden yatırımcıların herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunun’da yer aldığı şekliyle yatırımcıların ayrılma haklarını kullanmaları yönünde de kararların alındığını açıklamışlardır

BASIN ODASI