Işıklar Holding A.Ş.nin Sermayesi 240.900.000 TLye Yükseltilmiştir.

27.04.2016 12:52:46

Şirketimizin 2 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket sermayemizin 17.562.500 TL’den 240.900.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş ve 240.900.000 TL’lik yeni sermaye 26 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.Artırılan 223.337.500 TL’lik sermayenin ;116.169.742,10 TL’lik kısmın İç Kaynaklardan , 107.167.757,90 TL’lik kısmı ise Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.’nin şirketteki alacağından karşılanmıştır.İç kaynaklardan ilave edilen 116.169.742,10 TL‘lik tutar karşılığında, ortaklara % 661,464723701 oranında bedelsiz hamiline yazılı hisse senedi verilecektir.IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.

BASIN ODASI