Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ve Halka Açık Bağlı Ortaklığı Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., mali tablolarında fevkalade olumlu gelişmeler.

15.11.2013 14:30:27

Işıklar Yatırım Holding A.Ş. (ISYHO) Usaş Uçak Servisi A.Ş. ve Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) nin yayınladığı 30.09.2013 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem konsolide mali tablolarında özellikle dönem net karları, özkaynakları ve aktif toplamlarında fevkalade olumlu değişiklikler göze çarpmaktadır. ISYHO’te geçen yıl aynı dönemde 0,5 Milyon TL olan dönem karı, bu dönem 36 misli artarak 20.6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. UÇAK’ta geçen yıl aynı dönemde 0,2 Milyon TL olan dönem karı 123 misli artarak 28,9 Milyon TL olmuş, ÇEMAŞ ta ise geçen yıl aynı dönemde 12.5 Milyon TLolan dönem karı % 87 artışla 23.4 Milyon TLye ulaşmıştır. ISYHO’nun2012 sonu 344.8MilyonTLolan aktif büyüklüğü % 41 artarak 487,6 Milyon TL olurken, UCAK'ta 2012 sonu 84,9 Milyon TL olan aktif büyüklüğü % 592 artışla 503,4 Milyon TL olmuş veÇemaş ta ise 2012 sonu 352,4 Milyon TL olan aktif büyüklüğü %. 5 artışla 371,1 TL ye ulaşmıştır. Benzer büyümeler üç şirketin öz kaynaklarında da gözlenmektedir. Işıklar Yatırım HoldingA.Ş. nin 2012 sonunda 278,8 Milyon TL olan özkaynakları 30 Eylül 2013 tarihli bilançosunda 395,6 Milyon TL sına ulaşmıştır. UCAK'ın 2012 sonu .82,5 Milyon TL olan özkaynakları % 475 artışla 392,3 Milyon TL ye yükselmiştir. Çemaş’ ın ise geçen sene 265,9 Milyon TL olan ökaynakları % 11 artarak 296,6 Milyon TL sına ulaşmıştır.

BASIN ODASI