USAŞ DUYURU

1.07.2013 12:20:17

Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde saat 09:30'da yapmış olduğu Olağanüstü genel kurul toplantısı sonunda Kamuoyunda oluşan tereddütleri ve yanlış anlamaları gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30/09/2012 tarihli Bilanço esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve SPKn ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:1 No:31 sayılı ''Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifi ile birlikte ''Devralma'' şeklinde birleşmesi ve Yönetim Kurulunca hazırlanan Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş müştereken imzalanan 04/03/2013 tarihli Birleşme Sözleşmesi nin görüşülmesi için yapılan söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında 30/09/2012 tarihli VUK ve UFRS'ye gore düzenlenmiş Birleşme Bilançosu 04/03/2013 tarihli Birleşme Sözleşmesi ve ekleri “oybirliği ile” kabul edilmiş olup , birleşme ile ilgili diğer işlemlerin tamamlanması konusunda da Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi yine “oybirliği ile” kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısına katılan hiçbir ortağımız birleşme bilançosu ve birleşme sözleşmesi’ nin görüşülmesi sırasında karşı oy kullanmamış olup, “ortaklarımızın ayrılma hakkını kullanmasını doğuracak bir durum söz konusu değildir”. Bu durum 28.06.2013 tarihinde kamuya açıkladığımız ekte yeralan Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağında da net bir şekilde görülmektedir.Kamuoyunu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.

BASIN ODASI